Velkommen

Velkommen til Grøset Seter! I naturskjønne omgivelser, i Theodor Kittelsens «Trollrike» i Sigdal, finner du Grøset Seter. Blant tjærebredde tømmervegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller utenfor veggene, kan du oppleve gamle dagers seterdrift og smake ekte seterkost.

På Grøset Seter har vi mange slags dyr, og du kan bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geitebukken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn.

Hos oss kan du ta del i den daglige driften av setra, stell av dyra og være med å lage setermaten. All setermaten lages som på 1800-tallet, med gamle tiner og redskap.